Kapitał ludzki 

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Pomóż mi osiągnąć sukces.

Projekt Pomóż mi osiągnąć sukces realizowany jest w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Plakat projektu Pomóż mi osiągnąć sukces