Kapitał ludzki 

W ramach projektu zostały zakupione:

  • 12 laptopów
  • 3 rzutniki multimedialne
  • podręczniki dla uczniów
  • słowniki na wyposażenie pracowni
  • kalkulartory i materiały piśmiennicze dla uczniów