Kapitał ludzki 

Gazeta Olsztyńska 26.01.2012 str.5

Gazeta Olsztyńska 28.06.2012 str. 4

GAFA nr 2 2012 rok

Sukces naszej szkoły!!! Wygraliśmy projekt Pomóż mi osiągnąć sukces, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nauczyciele zgłosili projekt konkursowy do Urzędu Marszałkowskiego (Priorytet IX, Działanie 9.2. – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) i udało się!

Tyle suchych faktów. Co to oznacza dla naszych uczniów w praktyce?

Dla klas IV zostały przygotowane specjalne zajęcia przygotowujące do matury z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego. Dodatkowo dla kierunków technik ekonomista i technik handlowiec organizowane są lekcje przygotowujące do egzaminu zawodowego.

Ponadto 24 osoby z klas III mają możliwość wzięcia udziału w kursie ECDL. Po zrealizowaniu 100 godzin takiego kursu i zdaniu 7 egzaminów uczniowie mogą uzyskać Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Dodatkowo dla klas III TL i III TI zostaną przygotowane staże, które odbywać się będę w wakacje, w firmach informatycznych i logistycznych. Staż będzie trwał 4 tygodnie, a uczeń otrzyma wynagrodzenie 1200 zł brutto, zwrot kosztów dojazdu i, co najważniejsze dokument potwierdzający odbycie stażu, który będzie cennym załącznikiem do CV.

Dobra informacja dla wszystkich uczniów! Szkolenia ECDL oraz staże będą miały swoją drugą edycję w przyszłym roku!!! Jednak przy wyborze uczestników do projektów brana jest pod uwagę średnia ocen, ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych i ocena z zachowania z roku poprzedzającego projekt. Tak więc warto już teraz usprawiedliwiać godziny i dbać o swoje dobre oceny. To właśnie tacy uczniowie zostaną nagrodzeni możliwością skorzystania z szansy, jaką obecnie daje nam nasza szkoła.

Sama szkoła wzbogaci się o nowe laptopy, projektory, a uczniowie zostaną wyposażeni w materiały piśmiennicze, podręczniki i inne pomoce naukowe.

Moja ocena? Sama biorę udział w kursie ECDL, a także złożyłam wniosek o przyjęcie na staż. W klasie IV będę miała bezpłatne zajęcia z przedmiotów maturalnych. Gdyby nie to, musiała-bym w przyszłym roku zapisać się na kursy maturalne i wydać na nie mnóóóóstwo kasy! Dzięki wygranemu projektowi mam to za darmo, a po ukończeniu szkoły, oprócz zdanej dobrze matury (mam nadzieję), do swojego CV wpiszę: „Certyfikat Umiejętności Komputerowych i staż w firmie logistycznej”. Dlatego uważam, że warto uczestniczyć we wszystkich zajęciach, które nauczyciele nam zorganizują.

Katarzyna Kowalska, kl. III TL